Arbejdsidentiteten blev genfundet

Interview / Heidi

Arbejdsidentiteten blev genfundet


Heidi Nicolaisen, 40år, Holstebro - fleksjobber på 24 timer

Heidi er multi allergiker, har gigt og dårlig ryg. Det betyder at hun let bliver træt og meget udkørt.
Hun er ansat på en folkeskole, som fast vikar på 24 timer. 14 timer bruges på undervisning og de sidste timer bruges på møder og forberedelse.

Fik kæmpet sig op trods oplevelse med psykisk dårligt arbejdsmiljø

Heidi var jobsøgende længe. Hun var ude i praktik og måtte flere gange høre, at de forskellige skoler ikke kunne finde pengene til at ansætte hende.
I tiden imellem 2 fleksjob var hun sygemeldt pga. psykisk dårlig arbejdsmiljø på sit gamle arbejde. Hun gik hjemme alt i alt 2 år. Her var hun så heldig at få lov til, at bygge på sin uddannelse, så hun kunne forbedre sine forudsætninger for at finde et nyt job.

Hun fandt sit arbejde sammen med sin jobkonsulent, da de sammen mente at hun havde noget godt at byde på. De skulle bare have en arbejdsgiver til at se fidusen.

Børnene får en velforberedt lærervikar

Heidi møder på skolen hver dag fra 8- 12. Her får hun dagens vikar timer. Det betyder at eleverne får en vikar de kender, men også en der kender skolen og de lærer der skal vikarieres for. Mange gange kan hun snakke med læren om, hvad der skal undervises i og har forberedt sig hjemme fra, hvis det er planlagt fravær. Hvis ikke det er planlagt fravær, så kender hun mange gange klassens struktur, og ved som regel hvad de laver, så de kan arbejde videre i forhold til de ugeplaner der er lavet for klassen.

Undervisning frem for rundbold i vikartimerne

Fordelene er at det er en person eleverne kender, en der kender skolen og de elever der er på skolen. Hvem har brug for hvad og hvorfor.
De har en vikar der er på skolen og snakker med deres lærer, så de kan vidensdele med hende, hvis hun skal være vikar for dem. På den måde mister eleverne ikke undervisningen til "rundbold", når der kommer en vikar.
Grunden til Heidi "kun" skal være vikar er, at skolen ikke er så sårbar i forhold til et fast skema, når hendes sygdom driller og ikke kan arbejde pga. hun er syg.

Arbejdet er Heidis identitet

Heidi vil gerne arbejde! Det er med til at udvikle hende som menneske, og det er med til at skabe hendes identitet. Det giver livsglæde og indhold i tilværelsen, og så længe man kan bidrage bør man gøre det - ikke for andres skyld, men for egen skyld.
Arbejde bidrager positiv til ens eget liv og udvikling som menneske. Det er med til at skabe relationer til andre mennesker.

De menneskelige værdier

Heidis råd er at tage et fleksjob - ikke kun hvad får man for det i penge, men fordi man ikke kan regne menneskelige værdier om i penge.
Heidi tror det skaber et helt mennesker, når man kan bidrage til samfundet - det er med til at skabe ens identitet og hvem man er som menneske.

Du skal tænke kreativt og ville det

Heidi mener man skal tænke kreativt. Udstråle og vise at man ønsker at bidrage.

Hun overbeviste sin arbejdsgiver om at det var en god ide, at have en fleksjobber fastansat i huset, fordi det var en stabil person i forhold til eleverne, når en lærer er syg. Når ingen af lærerne er syge, så ville de kunne bruge hende som støtte på de elever, der har det svært.

Opfølgningssamtaler med jobkonsulenten

Efter hun er startede på sit nuværende arbejde møder hun kun systemet, når der hver år er opfølgningssamtaler. Her fortæller arbejdsgiver og -tager til jobkonsulenten hvordan de syntes det går.


Katrine Sparholt8 år siden
Tak fordi du vil dele din historie! Man kan mærke at du brænder for dit arbejdsliv, dine "unger" og at gøre en forskel for disse... Helt igennem fantastisk - det er meget inspirerende. Tak :)


  • 1.468 visninger
Heidi

Kender du Heidi?
Beskriv