The Mentoring Institute Denmark

Logo

The Mentoring Institute Denmark

Mentoruddannelse og mentoring

I 2013 stiftede Karina Karolina Maria Nyberg The Mentoring Institute Denmark der tilbyder mentoruddannelse og mentoring primært i forhold til fagpersoner der har interesse i beskæftigelsessamtalen.

Forandring, vækst og performance

Hendes erfaringsgrundlag er mere end 2000 sessioner som mentor, projektleder og underviser, hvor hun har løst beskæftigelsesopgaver i forhold til arbejdsmarkedsparate siden 2001. The Mentoring Institute Denmark tilbyder indføring i de processer, der fører til forandring, vækst, højere performance og resultater mellem mennesker og deres værdier og deres forventninger og behov i forhold til beskæftigelsesindsatsen.

Projekter med veldokumenterede resultater

Karina Karolina Maria har erfaring med mentoringopgaver for jobcentre i blandt andet Hørsholm, Fredensborg, København, Helsingør, Allerød og Furesø Kommune. Derudover har hun mange års erfaring med beskæftigelsesindsatsen hos private aktører. Forløbene har bestået af en kombination af individuelle mentorforløb og gruppeforløb for sygemeldte og jobsøgende. Projekter som alle har opnået fantastiske veldokumenterede resultater.

Målet er en tidlig indsats med målbare resultater

Målet er en tidlig indsats – og med brug af tværfaglig viden og effektive samtaler, som udnytter ressourcerne optimalt, skabes der målbare resultater. The Mentoring Institute Denmarks mission er at uddanne mentorer via en veldokumenteret metode, der får den sygemeldte hurtigere raskmeldt og den jobsøgende hurtigere tilbage på arbejdsmarkedet.

Empati og professionalisme skaber effektive resultater

Gennem hendes samarbejde med jobcentrene har Karina Karolina Maria udvidet målsætningerne for rettidighed og aktivering med metoder til at imødekomme behovet for effektive samtaler og resultater. I dette samarbejde har hun udviklet en samtaleteknik, som hun nærmere beskriver i hendes bog: ”Den reflekterende samtale”. Her er fokus lagt på at blive på egen banehalvdel, og på kalibrering af den enkeltes ressourcer og kompetencer i forhold til arbejdsmarkedet. Og ved at med empati og professionalisme iagttage et andet menneskes kropssprog og stemmeføring som informationskilde, skaber det effektive resultater nu og her.

Den lyttende kultur

Karina Karolina Maria er inspireret at de nytænkende vinde inden for beskæftigelsesindsatsen, som skal vise stærkere resultater i fremtidens arbejdsmarked. Med mere end 15 års praksis i metoden "Den lyttende kultur” kan hun dokumentere en effektiv forbyggende samtalemetode med fokus på udviklings-, og læringsprocesser.


Kontakt
Skydehøjsgården 12
2970 Hørsholm
Danmark

  • 1.459 visninger
  • 1 i netværk