Betingelser


Generelt

Når du besøger, benytter eller køber diverse ydelser fra Tribio, accepterer du følgende betingelser og vilkår for anvendelse.

Disse ydelser stilles til rådighed for dig af:
Siffeline ApS
Egernvænget 50
4733 Tappernøje
Danmark
CVR: 35248072

Anvendelse

  • Som bruger af Tribio undlader du at:
  • Krænke nærværende vilkår.
  • Overtræde nogen former for love. F.eks. Markedsføringsloven, Lov om forbrugeraftaler, Købeloven, Aftaleloven mv.
  • Krænke tredjemands rettigheder. F.eks. ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, immaterielle rettigheder mv.
  • Oprette urigtigt indhold, være usand eller vildledende.
  • Overbelaste eller forstyrre Tribio's servere og infrastruktur.
  • Omgå foranstaltninger, der anvendes til at begrænse eller forhindre adgangen til Tribio.

Tribio forbeholder sig retten til at begrænse eller afslutte ydelser, fjerne lagret indhold og træffe tekniske og juridiske foranstaltninger for at afskære en bruger fra Tribio, hvis Tribio mener, at brugeren skaber problemer, eller brugerens handlinger er uforenelige med ordlyden eller ånden i Tribio's politik.

Tribio kan beslutte sig for at benytte nogle af disse foranstaltninger, fjerne lagret indhold eller afskære en bruger fra Tribio, men Tribio påtager sig ikke noget ansvar for overvågning af Tribio, Tribio's ydelser eller for uautoriseret eller ulovligt indhold eller brugernes generelle benyttelse af Tribio eller ydelser.

Dine oplysninger

Du er ansvarlig for, at dine personlige oplysninger er nøjagtige, samt at beskytte oplysninger omkring din adgangskode. Såfremt din adgangskode er blevet misbrugt af en eller anden grund, bør du straks anmode Tribio om at ændre din adgangskode og spærre din brugerkonto.

Ved at benytte hjemmesider med ydelser, der tilbydes af Tribio, indvilger du i, at Tribio som den dataansvarlige, indsamler, overfører, lagrer og bruger dine personlige oplysninger.

Som registreret bruger på Tribio giver du udtrykkeligt samtykke til, at Tribio må videregive dine oplysninger til relevante samarbejdspartnere efter bestemmelserne i Persondataloven. Dit samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til Tribio.

Du kan til enhver tid uden yderligere varsel lukke eller spærre din Tribio brugerkonto ved at sende en email til Tribio.

Indhold

Du indvilliger i ikke at kopiere, ændre eller distribuere Tribio eller dens indhold, ophavsrettigheder eller varemærker. Samtidig med at du opretter indhold på Tribio, giver du Tribio en ikke-eksklusiv, global, vedvarende, uigenkaldelig, royalty-fri, overdragelig underlicensrettighed til at udøve ophavsrets-, reklame- og databaserettigheder til det pågældende indhold. (Tribio har brug for disse rettigheder til at lagre og vise dit indhold.)

Nogle af Tribio's funktioner kan vise indhold fra Tribio via andre distributionsmetoder på ikke-tilknyttede hjemmesider eller på andre hjemmesider. Ved at benytte Tribio's ydelser accepterer du, at det indhold du opretter kan vises ved at benytte disse andre metoder og hjemmesider. Tribio forbeholder sig ret til at fjerne indhold uden varsel, hvis Tribio mener, det giver problemer eller overtræder nogen form for lov eller politik.

Retmæssige ejere af ophavsrettigheder, varemærker eller andre immaterielle rettigheder kan rapportere om indhold, som krænker deres rettigheder, og anmode om, at dette indhold fjernes fra Tribio.

Hvis du følger et eksternt link og dermed forlader Tribio, ligger indholdet af den anden hjemmeside uden for Tribio's kontrol og indflydelse.

Tribio kan ikke, hverken direkte eller indirekte, garantere eller påtage sig noget ansvar for nøjagtigheden, anvendeligheden, fuldstændigheden, pålideligheden eller rettidigheden af nogen oplysninger på en anden hjemmesider. Juridisk set fraskriver Tribio sig ethvert ansvar for indholdet af hjemmesider, som Tribio har link til, herunder, men ikke begrænset til, ethvert link på en side, som Tribio har link til, og enhver ændring eller opdatering af en hjemmeside, som Tribio har link til.

Bemærk, at betingelser og persondatapolitik på andre hjemmesider, som Tribio har link til, kan afvige fra Tribio's betingelser og persondatapolitik.

Såfremt en hjemmeside, som Tribio har et link til, indeholder ulovligt indhold, forbeholder Tribio sig retten til, efter nærmere undersøgelse at fjerne dette link.

Digitale ydelser

Tribio stiller supplerende ydelser til rådighed på Tribio's platforme. Du har mulighed for at abonnere på disse i tegningsperioden mod betaling af det gældende gebyr. Der vil ikke ske tilbagebetaling, såfremt du vælger ikke at benytte dig af det fulde omfang af de ydelser, der er stillet til rådighed, men Tribio vil foretage refundering, hvis Tribio af en eller anden grund lukker en ydelse permanent, inden dit abonnement udløber. Tribio kan fra tid til anden ændre de ydelser, der stilles til rådighed. Såfremt ydelserne er midlertidigt utilgængelige, vil Tribio forlænge din abonnementsperiode med en tilsvarende periode.

Såfremt den ydelse, du bruger, kræver betaling, vil det være muligt for dig at gennemgå og acceptere betalingen, før du køber ydelsen. Tribio's priser er som udgangspunkt opgivet i danske kroner, og Tribio kan ændre dem fra tid til anden. Tribio kan vælge at ændre priser midlertidigt for eksisterende og/eller nye ydelser. Din betaling til Tribio kan ikke refunderes, og du er ansvarlig for at betale ved forfald. Såfremt du ikke betaler, kan Tribio begrænse din mulighed for at bruge ydelserne.

Visse digitale ydelser, der leveres af Tribio, er omfattet af Lov om forbrugeraftaler. Denne lov giver forbrugerne mulighed for at annullere køb, der er foretaget via internettet inden for 14 dage, eller indtil en ydelse er produceret eller leveret. Tribio's digitale ydelser er produceret og leveret umiddelbart efter købet, og din ret som forbruger til at annullere købet udløber på dette tidspunkt.

Ansvar

Det meste af Tribio's indhold kommer fra andre brugere, så Tribio kan ikke garantere for nøjagtigheden af Tribio's indhold eller brugerkommunikation, kvaliteten, sikkerheden eller lovligheden af det, der tilbydes. Tribio kan heller ikke garantere kontinuerlig eller sikker adgang til Tribio's ydelser eller Tribio's hjemmeside og/eller apps.

Som følge heraf fraskriver Tribio sig udtrykkeligt - i det omfang det er lovligt tilladt – alle garantier, indeståelser og betingelser, udtrykkelige eller implicitte, herunder kvalitet, salgbarhed, handelsmæssig kvalitet, holdbarhed, egnethed til et bestemt formål, og det der følger af lovgivningen.

Tribio er ikke ansvarlige for tab, uanset om det drejer sig om penge (herunder fortjeneste), goodwill eller omdømme eller andre særlige, indirekte eller følgeskader, der opstår som følge af din brug af Tribio og ydelser, selvom du underretter Tribio herom, eller Tribio med rimelighed kunne forudse muligheden for sådanne skader.

Såfremt Tribio bliver fundet ansvarlige, er Tribio's ansvar over for dig eller nogen tredjemand (hvad enten dette ansvar er opstået kontraktligt, uden for kontrakt, ved uagtsomhed, objektivt ansvar, lov eller anden måde) begrænset til kr. 750,-.

Aftalen

Disse vilkår og de andre relaterede vilkår, der er angivet på Tribio, udgør hele aftalen mellem Tribio og dig og erstatter alle tidligere aftaler. Denne aftale reguleres af lovgivningen i Danmark.

Såfremt Tribio ikke håndhæver nogen særlig bestemmelse, betyder dette ikke, at Tribio har givet afkald på retten til at gøre dette på et senere tidspunkt. Såfremt en domstol finder nogle af disse betingelser ugyldige, vil de resterende betingelser stadig gælde.

Tribio kan overdrage denne aftale efter eget skøn.

Såfremt Tribio ændrer nærværende aftale, træder en sådan aftale automatisk i kraft, 30 dage efter at denne er ændret på Tribio. Når Tribio bruges, efter at en sådan ændret aftale er tilgængelig, er du indforstået med, at du er underlagt denne ændrede aftale. Du er derfor indforstået med, at besøge Tribio jævnligt, for at undersøge den til enhver tid gældende aftale.

Ingen anden ændring af denne aftale vil være gyldig, medmindre den fremsættes skriftligt.

Ovenstående aftale træder i kraft d. 1. juli 2013.